blog

blog

darganfyddwch fwy am faethu

cwrdd â'r tîm - catrin

Dyma Catrin, gweithiwr cymdeithasol sydd wrth ei bodd yn gweld pobl yn magu hyder a'u gwylio ar eu taith.

continue reading

cwrdd â'r tîm - ashleigh

Mae Ashleigh yn mwynhau cefnogi pobl i gyflawni yr hyn a all deimlo'n amhosib i ddechrau.

continue reading

cwrdd â'r tîm - anne marie

Dyma Ann-Marie, cymhorthydd gwasanaethau plant sydd wrth ei bodd yn sicrhau bod y daith faethu yn un llyfn i ofalwyr maeth a'r plant dan eu gofal.

continue reading

mis Cenedlaethol Anifeiliaid Anwes

Mae'n fis cenedlaethol anifeiliaid anwes, felly er mwyn dathlu a chodi ymwybyddiaeth o'r manteision o ran sut y gall anifail anwes helpu plentyn maeth i setlo mewn cartref newydd, fe wnaethom gyfweld un o'n gofalwyr maeth, Caz Bateman a'i chi bach Cocker Spaniel 8 oed, Lexi.

continue reading

mis Plant Gofalwyr Maeth

Bob mis Hydref mae Maethu Cymru Sir y Fflint yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd plant rhieni maeth ar aelwyd sy'n maethu. Roedd Abbey yn 9 oed pan ddaeth ei theulu yn deulu maeth.

continue reading

Siarad am faethu gyda'ch teulu

Pryd yw'r amser cywir i sôn wrth eich teulu am y syniad o faethu? Beth fydd eich rhieni'n ei feddwl? Fydd eich gŵr a'ch plant mor awyddus ag ydych chi?

continue reading