maethu yn sir y fflint

cydweithio i adeiladu gwell dyfodol i blant lleol

maethu yn sir y fflint

Mae creu dyfodol gwell i blant lleol wrth galon yr hyn rydyn ni’n ei wneud.

Ni yw Maethu Cymru Sir y Fflint – un o 22 gwasanaeth maethu’r Awdurdodau Lleol yng Nghymru. 

foster bear campaign in the classroom

ymgyrch yr arth faethu

Mae ysgolion cynradd ar hyd a lled Sir y Fflint wedi croesawu’r Arth Faethu i’w hystafelloedd dosbarth i godi ymwybyddiaeth o faethu yn yr awdurdod lleol.

dysgwch mwy

amser stori

pobl go iawn, straeon go iawn

dysgu mwy:

meddwl am faethu yn sir y fflint? 

 

pwy all faethu?

Rydyn ni’n falch o’n hamrywiaeth. Mae dros 120 o deuluoedd lleol yn maethu gyda ni’n barod – gallech chi fod nesaf i ymuno â ni. 

dysgwch mwy
Title 2
cwestiynau cyffredin

Sut mae maethu yn gweithio a beth allwch chi ei ddisgwyl? Mae’r atebion ar gael yma. 

dysgwch mwy

pam maethu?

Rhoi cychwyn newydd i blant yn eich cymuned. Drwy roi’n ôl, gallwch chi effeithio ar eu bywydau er gwell.

Rydyn ni’n darparu hyfforddiant arbenigol, cefnogaeth benodol a lwfansau ariannol i’ch helpu chi ar eich taith tuag at greu dyfodol gwell i blant lleol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

sut mae’n gweithio

Mae maethu yn ymrwymiad mawr gyda manteision mawr. Bydd yn eich herio bob dydd, ond byddwch chi’n sylwi ar y newid rydych yn ei wneud bob dydd hefyd.

y broses

Dysgwch am y camau sy'n gysylltiedig â bod yn ofalwr maeth, a beth allwch chi ei ddisgwyl ar ôl i chi wneud hynny.

dysgwch mwy
Title 2
cefnogaeth a manteision

Mae nifer o fanteision yn dod gyda bod yn ofalwr maeth. Mae arbenigedd a chefnogaeth ein tîm ymroddedig bob amser ar gael dros y ffôn, ac rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o fanteision i gyfoethogi eich profiad o ddydd i ddydd.

Rydyn ni yma i’ch helpu chi i fod y gorau y gallwch chi fod.

dod yn ofalwr maeth

Ydych chi’n ystyried bod yn ofalwr maeth yn Sir y Fflint? Cysylltwch â ni heddiw.

dysgwch mwy

become a foster carer

get in touch

  • Drwy gyflwyno eich gwybodaeth chi, rydych chi'n deall y gallai Cyngor Sir y Fflint gysylltu â chi ynglŷn â’ch ymholiad maethu. Hysbysiad Preifatrwyd.